"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
""ชุมชนสุขสันต์ บริการฉับพลัน มุ่งมั่นพัฒนา""

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

New maepu2 0001

เมนูหลัก

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

ใครออนไลน์

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คลังข่าวมหาดไทยแผนที่ตั้งเทศบาลตำบลแม่ปุ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.แม่ปุ

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ทต.แม่ปุ จ.ลำปาง

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง 

วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                       

จ้างขยายเขตประปาจากสวนนายแหลง-สวนพ่อยงค์ และบ้านแม่จุ้มใจ - เก้างุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างขยายเขตประปาจากสายสวนนายแหลง-สวนพ่อยงค์ และบ้านแม่จุ้มใจ - เก้างุ้น หมู่ที่ 6ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นมยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อนมยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ท่อยางส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครขุดดนพร้อมเปิดทางน้ำลงหนองแขม บ้านวังผู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครขุดดินพร้อมวางท่อและถมดินลำเหมืองทุ่งหนองป่่าเปา บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถไถฟาร์มดันปรับพื้นที่ถนนลูกรังสายแม่ปุ - โป่งขาม(สวนยูคา) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครยกแพสูบน้ำของประปาบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเช่าเต้นท์ เก้าอี้ เวที โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำวันที่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปุข้างวัดต้นธงชัย บ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ปุ ประจำปี 2561
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครรื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อกระสอบทราย ขนาด 45 x 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครภุณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบดูแล และพัฒนาเว็บไซด์ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาลตำบลแม่ปุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU) จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในกิจการกองกลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ณ สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าห้วยปู่ฝ้าย บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำ-บ้านพ่อแทน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดอปุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปุ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้าง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งขาม ตำบลแม่ปุ สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างขยายดาดลำเหมืองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้า่นโป่งขาม ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำ-บ้านพ่อแทน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยาวไม้ โดยเรือมีความกว้างของตัวเรือส่วนกลาง 0.70 เมตร ตัวเรือยาว 11 เมตร ไม่รวมหัวเรือและท้ายเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ(ขาตั้ง) จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถแบคโครขุดลอกเปิดทางน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองวังผู หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง 9473 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้าง บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้าง บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบวกหัวหมู บ้านต้นธง หมู่ที่ 3
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองวังบงลงสู่ลำเหมืองม่องล่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนนแม่ปุ เขต 1 ถึงป้ายหมู่บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดจากสวนยายแสนมาศาลเจ้าข้างประปา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกาะปู่แจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังบดทับซอยข้างบ้านนายสมศักดิ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายร้องจิก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองวังบงลงสู่ลำเหมืองม่องล่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบวกหัวหมู บ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายร้องจิก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนนแม่ปุ เขต 1 ถึงป้ายหมู่บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองวังบงลงสู่ลำเหมืองม่องล่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายบวกหัวหมู บ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดสายร้องจิก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมไหล่ถนนแม่ปุ เขต 1 ถึงป้ายหมู่บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดทับซอยข้างบ้านนายสมศักดิ์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดเกาะปู่แจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดจากสวนยายแสนมาศาลเจ้าข้างประปา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้างบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้างบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อผ้าสำหรับการประดับตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นแบบเรียงกระสอบทรายผสมปูน ฝายปู่เลยบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร1. ประตูน้ำเหล็กหล่อด้ามยก ขนาด 4 นิ้ว มี มอก. จำนวน 2 ชุด2. ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบหัวพวงมาลัยขนาด 6 นิ้ว มี มอก. จำนวน 1 ชุด3. ปั้มฟีตคลอรีนอย่างดี จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบวกผาก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองไฟฟ้าจากนานางอารีรัตน์ คำภิระแปง ไปถึงฝายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างท่อส่งน้ำ และดาดลำเหมืองคอนกรีต พร้อมทางน้ำเข้าสูบพลังงานไฟฟ้าห้วยปู่ฝ้าย หมู่ที่ 6
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ และดาดลำเหมืองคอนกรีต พร้อมทางน้ำเข้าสูบพลังงานไฟฟ้าห้วยปู่ฝ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ และดาดลำเหมืองคอนกรีต พร้อมทางน้ำเข้าสูบพลังงานไฟฟ้าห้วยปู่ฝ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชั้นวางของในโล่ง 3 ช่อง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางบุญมา จันทวงศ์ ถึงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อยางนอกรถยนต์ 205/70/15 ยี่ห้อ Good Year เพื่อใส่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 9473 ลำปาง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีกุญแจล็อค จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อฮอนด้า- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย- เครื่องยนต์ขนาด 1.4 แรงม้า-ปริมาตรกระบอกสูบ 30 ซีซี- พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก Brother TN-263BK จำนวน 2 กล่องๆละ 2,200 บาทหมึก Canon Cartridge - 051BX จำนวน 2 กล่องๆละ 3,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างต่อเติมลานป่าช้าพร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าห้องน้ำป่าช้าต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ- ขนาด 6 นิ้ว 1 ตัว- ขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว- ติดตั้งปั้มฟิตคอลลีนพร้อมค่าแรงรื้อถอนของเดิมกิจการประปาบ้านท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางของในโล่ง 3 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระสอบบรรจุทรายขนาด 45 x 75 ซม. จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านวังผูที่ชำรุดเปลี่ยนชุดยอย ชุดลูกยางยอย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0 แชร์

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

17 กันยายน 2562

www.krobkruakao.com
 • สหรัฐฯ ใช้ทักษะการเต้นชวนสาวไปงานพรอม
  หนุ่มนักเรียนวัยรุ่นรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่นำทักษะการเต้นของตัวเองมาใช้สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนสาวคนสนิท เพื่อให้เธอตอบรับที่จะไปร่วมงานพรอมของโรงเรียนด้วยกัน
 • จริยธรรมที่ถูกมองข้ามใน AI
  ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่มักจะถูกพูดถึงควบคู่ไปด้วยก็คือประเด็นทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI
 • UN เผย โลกอยู่ในยุคที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกสัปดาห์
  เกิดพายุฝน และ พายุลูกเห็บ พัดถล่มบริเวณคาบสมุทร Halkidiki (ฮัล-กิ-ดิ-กิ) บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของกรีซ สร้างความเสียหายทั่วบริเวณ โรงแรม , ร้านค้า และ บ้านเรือนของประชาชน

ข่าว ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

17 กันยายน 2562

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

17 กันยายน 2562

www.krobkruakao.com

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่ปุ

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
next
prev

 

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180

ลิขสิทธิ์ © 2562 เทศบาลตำบลแม่ปุ  จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome