"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
""ชุมชนสุขสันต์ บริการฉับพลัน มุ่งมั่นพัฒนา""

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

New maepu2 0001

เมนูหลัก

ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *


ใครออนไลน์

มี 111 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คลังข่าวมหาดไทยแผนที่ตั้งเทศบาลตำบลแม่ปุ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.แม่ปุ

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง 

วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                     

จ้างขยายเขตประปาจากสวนนายแหลง-สวนพ่อยงค์ และบ้านแม่จุ้มใจ - เก้างุ้น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างขยายเขตประปาจากสายสวนนายแหลง-สวนพ่อยงค์ และบ้านแม่จุ้มใจ - เก้างุ้น หมู่ที่ 6ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นมยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อนมยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ท่อยางส่งน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครขุดดนพร้อมเปิดทางน้ำลงหนองแขม บ้านวังผู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครขุดดินพร้อมวางท่อและถมดินลำเหมืองทุ่งหนองป่่าเปา บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถไถฟาร์มดันปรับพื้นที่ถนนลูกรังสายแม่ปุ - โป่งขาม(สวนยูคา) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครยกแพสูบน้ำของประปาบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเช่าเต้นท์ เก้าอี้ เวที โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำวันที่ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปุข้างวัดต้นธงชัย บ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่ปุ ประจำปี 2561
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมารถแมคโครรื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อกระสอบทราย ขนาด 45 x 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครภุณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบดูแล และพัฒนาเว็บไซด์ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาลตำบลแม่ปุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU) จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในกิจการกองกลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมใช้งาน ณ สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าห้วยปู่ฝ้าย บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ปุ จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำ-บ้านพ่อแทน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายเหลี่ยมถึงหนองก่ำเกาะอละที่นานายแก้ว เมืองมา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจระเข้เข้าป่าช้าเชื่อมต่อซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อชุดอปุกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปุ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ แผน ก่อสร้างฝายกั้นน้ำหนองขว้าง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งขาม ตำบลแม่ปุ สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างขยายดาดลำเหมืองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้า่นโป่งขาม ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบ้านนางทองมา ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดำ-บ้านพ่อแทน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายพงษ์สิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยาวไม้ โดยเรือมีความกว้างของตัวเรือส่วนกลาง 0.70 เมตร ตัวเรือยาว 11 เมตร ไม่รวมหัวเรือและท้ายเรือ จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ(ขาตั้ง) จำนวน 1 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
comments

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

24 มีนาคม 2562

www.krobkruakao.com

ข่าว ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

24 มีนาคม 2562

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

24 มีนาคม 2562

www.krobkruakao.com

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่ปุ

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
next
prev

 

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png
ลิขสิทธิ์ © 2562 เทศบาลตำบลแม่ปุ จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.